Náhrady při služební cestě

MPSV vydalo novelu vyhlášky o náhradách při služební cestě (stravné, pohonné hmoty…). Jelikož se výše stravenkového paušálu podle § 33b počítá právě z hodnoty stravného, zvýší se, v případě schválení, od 1.1.2022 i maximální výše stravenkového paušálu a maximální výše úhrady za stravenky (obecně řečeno) v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích a i příspěvkových organizacích ÚSC. Také bude zvýšena hranice u stravování podle zákona o daních z příjmů.

 § 1 - Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel: sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)       jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,

b)      osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

§ 2 - Stravné: za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)       98 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)      148 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)       232 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 § 3 - Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 a)       98 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 b)      148 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 c)       232 Kč až 278 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 § 4 - Průměrná cena pohonných hmot: Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 a)       35,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

 b)      38,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

 c)       34,30 Kč za 1 litr motorové nafty,

 d)      5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Dokument ke stažení: