Nařízení vlády k odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda schválila navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2019 o 5 %, v případě pedagogických pracovníků v regionálním školství navýšení činí 10 %. Další zvýšení se týká zdravotnických pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání a lékařů. Zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě znamená pro rozpočty územně samosprávných celků finanční zátěž ve výši cca 2,9 mld. Kč včetně příslušenství (odvody zaměstnavatele na sociální politiku a zdravotní pojištění). Dopady do rozpočtů nebudou územním samosprávných celkům ze strany státu kompenzovány. Nařízení vlády včetně nové stupnice platových tarifů je ke stažení níže.