Národní dotační programy MMR na rok 2019

MMR uspořádalo dne 19. 12. 2018 konferenci k národním dotacím pro rok 2019. V roce 2019 jsou vypsány následující dotační programy:

Podpora obnovy a rozvoje venkova (Ukončení příjmu žádostí 28. února 2019) – dotační tituly:

a)      Podpora obnovy místních komunikací

b)     Podpora obnovy sportovní infrastruktury

c)      Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

d)     Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

e)     Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

f)       Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

g)      Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

h)     Podpora dostupnosti služeb

i)       Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli (Ukončení příjmu žádostí 28. února 2019) – dotační tituly:

j)       Podpora obnovy místních komunikací

k)      Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli (Ukončení příjmu žádostí 28. února 2019) – dotační tituly:

l)       Podpora obnovy místních komunikací

a)      Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (do 28. 2. 2019)

b)     Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (do 31. 5. 2019)

a)     Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů (do 28. 2. 2019)

b)     Euroklíč (do 28. 2. 2019)

DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

a) Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2019 (do 15. 02. 2019)

DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit,
DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

b) Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2019 (do 15. 02. 2019)

Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů
Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni
Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni

Video, které informuje o plánovaných výzvách si můžete pustit pod následujícím odkazem: https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Live-Narodni-dotacni-programy-na-rok-2019