Národní dotační titul - jednotky sborů dobrovolných hasičů

Od 1. 8. do 15. 8. 2017 mohou obce žádat na následující aktivity jednotek sboru dobrovoných hasičů u Ministerstva Vnitra:

  1. Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, dále specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů.

  2. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.

  3. Věcné vybavení neinvestiční povahy (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče, hadice apod.) nebo také opravy, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III a také JPO V, která provedla v průběhu rozpočtového roku zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje, nebo na výzvu operačního nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje.

 Více informací získáte na stránce: http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-jednotky-sboru-dobrovolnych-hasicu.aspx