Národní plán obnovy

Kvůli pandemii COVID-19 prochází Česká ekonomika obdobím recese. Země EU na pandemii společně reagují. Jde o největší nástroj z unijního plánu, který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. Celková alokace pro ČR bude podle aktuálních odhadů činit přibližně 35,7 mld. EUR (39,9 mld. EUR v běžných cenách), tedy cca 964 mld. korun.

Pilíře, které definují oblasti podpory a celý dokument k Plánu obnovy naleznete na stránkách: https://www.planobnovycr.cz/pilire