Návrh náplně práce CSS k připomínkování

Úřední hodiny:

·        Pondělí: 9:00 - 15:00

·        Čtvrtek: 9:00 - 15:00

Případně na základě osobní domluvy.

 

Pracovní pozice:

Manažer CSS (1x úvazek 1) – pracovní náplň:

Poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy a samosprávy; pravidelná komunikace se starosty obcí; organizování pravidelných setkání se starosty obcí; podílení se po obsahové stránce na přípravě Informačního zpravodaje DSO; zapojování veřejnosti do aktivit obcí; zprostředkování externího poradenství (právní, odborníci z různých odvětví); facilitace složitých jednání; poskytování služeb komunitního plánování; motivace k projektům meziobecní spolupráce a zprostředkování příkladů dobré praxe; zpracování podnětů k oblasti veřejné správy z jednotlivých obcí a podání podnětu k řešení přes SMO; vytváření precedentů – zobecnění vyřešených problémů obcí ve spolupráci s právníkem SMO.

+ aktivity povinné vážící se k projektu CSS

 

Specialista pro rozvoj mikroregionu (1 x úvazek 0,7; 1 x úvazek 0,3)  – pracovní náplň:

Příprava, řízení a realizování projektů meziobecní spolupráce; vedení zásobníku projektů meziobecní spolupráce; pomáhání obcím s přípravou výběrových řízení a veřejných zakázek; odborné poradenství v oblasti čerpání dotací; podílení se na přípravě strategických plánů obcí; podpora při evaluaci a aktualizaci strategických plánů; organizování vzdělávacích aktivit pro obce; příprava vzorových dokumentů pro obce; informování obcí o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy, dotací s dopadem na obce; tvorba a spravování webového portálu s informacemi pro obce.

+ aktivity povinné vážící se k projektu CSS

 

V případě, že se chcete vyjádřit k pracovní náplni CSS, vyplňte následující formulář: