Navštívili jsme občany obce Šardice

V pondělí 20.2.2017 v odpoledních hodinách jsme navštívili občany obce Šardice. Proč? Probíhalo zde tzv. komunitní plánování.

Co to je? Komunitní plánování je metoda, díky níž se dozvíme co občané v obci doopravdy chtějí a co je v obci trápí. Na základě těchto informací a dalších dotazníků pak budeme zpracovávat Program rozvoje obce Šardice. 

Podle občanů mezi silné stránky obce patří například vztah k tradicím, vinařství a folklór. Naopak zapracovat by se mělo na opravě silnic či bezpečnosti v obci. A jak si občané představují ideální stav obce? Ideálně je v obci opravené a využívané koupaliště, zimní kluziště, opravené chodníky a silnice, potoky jsou plné vody ...