To nejdůležitější o obecném nařízení (GDPR)

Úřad pro ochranu osobních údajů připravil rubriku s názvem „Základní informace“, ve které přehledně uspořádal to nejdůležitější o obecném nařízení GDPR.Rubrika obsahuje dokumenty, které usnadní práci s obecným nařízením a podrubriky, ve kterých naleznete odpovědi na nejčastější otázky k obecným situacím a pojmům ochrany údajů podle obecného nařízení. Více informací se dozvíte na stránce: https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5855