NNO příručka

Příručka pro neziskové organizace

Tuto publikaci vydalo v roce 2012 Ministerstvo zahraničí USA pro všechny, kdo se chtějí věnovat veřejně prospěšným aktivitám a k této činnosti potřebují založit neziskovou organizaci.

Příručka není návodem jak postupovat v České republice nebo jiné určité zemi z hlediska procesního, ale popisuje principy, které jsou klíčové při tvorbě vize a poslání organizace nehledě na náplň její činnosti, jak plánovat, kde získat podporovatele, jak zapojit komunitu a jak oslovovat dárce o finanční podporu.

Autorkou příručky je Hilary Binderová-Avilesová, dlouholetá konzultantka v organizaci Mosaica se sídlem ve Washingtonu, která pracovně působila také v zemích Střednícho východu, bývalé Jugoslávie, Pákistánu a Afganistánu.

Stáhnete ji pod tímto odkazem: Příručka pro NNO