Nová odpadová vyhláška č. 273/2021 Sb

Ve Sbírce zákonů byla 23. 7. 2021 publikována nová odpadová vyhláška č. 273/2021 Sb. Odpadová vyhláška upravuje mj. podrobnosti nakládání s komunálními odpady, podmínky školního sběru a komunitního kompostování, ukládání odpadů na skládky, požadavky na údaje o odpadu a pravidla vedení jeho evidence. V neposlední řadě vyhláška vymezuje povinnosti úřadů ORP při kontrole zaslané evidenční dokumentace.

Celkově jde o poměrně rozsáhlý podzákonný předpis, který má 84 paragrafů a 52 příloh. Důkladné prostudování předpisu je pro obce nutností. K legislativě odpadů nyní chystáme také seminář, který se uskuteční pro obce z našeho území do konce roku 2021.