Nová publikace: Udržitelní finanční řízení obcí

Národní síť Zdravých měst ČR vydala novou publikaci na velmi aktuální téma – udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Jejím autorem je Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., teoretik i praktik znalý v řadě oblastí veřejné správy.

Dle souhrnu autora má publikace má dva základní cíle. Prvním je shromáždit poznatky, příklady a dobré praxe k problematice zdravého finančního řízení dle principů udržitelného rozvoje. Druhým cílem je uvést potřebný teoretický základ, nezbytné souvislosti a vymezit pojmy ve vztahu k tomuto tématu. Publikace přináší informace, znalosti a nové poznatky ve vztahu k finančnímu řízení ve smyslu zásad udržitelného rozvoje se zaměřením na obce a regiony. Je snaha ukazovat vše v potřebných souvislostech.

K zařazeným tématům patří teoretická východiska, zásady zdravého finančního řízení, informace k rozpočtování včetně moderních metod rozpočtování, představení potřebných analýz a finančního benchmarkingu, výdaje obce a jejich vazba na potenciální úspory, příjmy obce, problematika řízení rizik, téma transparentnosti a boje s korupcí, hodnocení socioekonomického a environmentálního přínosu projektů atd.

Publikace bude podrobněji představena na připravované Tematické Sekci NSZM ČR "Metody kvality a strategické řízení", která proběhne 21. května na Novotného lávce v Praze. Zde bude možné získat její tištěnou podobu, elektronická verze publikace je zdarma ke stažení: