Nová řešení pro tíživé sociální problémy

MPSV vyhlásilo výzvu na podporu aktivit:

  • analýza stávajících služeb, analýza systému poskytování služeb
  • analýza potřeb cílové skupiny (stávající či nové), analýza potřeb přímých pracovníků služby a dalších relevantních aktérů
  • vývoj a pilotní testování úpravy služeb
  • vývoj a pilotní testování nové služby
  • rozšíření služby pro nový typ klientů (klienty s odlišnými problémy a potřebami)
  • vyhodnocení fungování služby a jejího přínosu pro cílovou skupinu (evaluace)
  • rozvoj evaluačních aktivit organizace, vzdělávání v oblasti evaluace organizace, podpora a vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech potřebných pro realizaci řešení.

Žádosti lze odevzdávat do: 30. 9. 2019 do 12:00 hodin.

Více informací získáte na stránce: https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz