Novela zákona o hmotné nouzi

Od 1. února 2017 je účinná novela zákona o hmotné nouzi. Novela upravuje také veřejnou službu, která by měla osoby pobírající dávky v hmotné nouzi motivovat k aktivitě. Aktivita bude spočívat v přijetí pracovního poměru na obci prostřednictvím VPP, zapojením se do aktivit organizovaných úřady práce – rekvalifikace, kurzy apod.

Co platí pro veřejnou službu v ČR:

  • Při 20 odpracovaných hodinách  měsíčně  pro  obec  v  rámci  veřejné služby získá osoba finanční pomoc ve výši životního minima (nejnižší finanční pomoc od státu je tzv. existenční minimum),
  • při   30   odpracovaných   hodinách   měsíčně   získá   osoba   dalších  605 Kč navíc,
  • na  výkon  veřejné  služby  se  budou  uzavírat  obdobné  Dohody  jako u veřejně prospěšných pracích,
  • žádosti  budou  zveřejněny  na  portálu  Úřadu  práce,
  • obec  bude  muset  mít  pojištění  odpovědnosti  za  tyto  osoby,  ale  měla by tam být možnost refundace těchto nákladů,
  • Úřad práce bude poskytovat jednotný příspěvek na osobní ochranné pomůcky, a to pro dělnické profese ve výši 1 000 Kč a pro ostatní ve výši 500 Kč,
  • v  rámci  veřejné  služby  je  možné  získat  koordinátora  veřejné  služby zaměstnaného prostřednictvím veřejně prospěšných prací,
  • dávka  na  dojíždění  pro  veřejnou  službu  je  možná,  avšak  jen  zcela výjimečně,
  • dohoda  o  veřejné  službě  bude  uzavírána  na  2  roky  a  z  veřejné  služby lze přejít do režimu veřejně prospěšných prací,
  • příspěvek  na  veřejně  prospěšné  práce  se  od  1.  1.  2017  zvyšuje  pro podporované skupiny na částku 15 000 Kč.

Zákon naleznete pod následujícím odkazem: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-188

Zdroj: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1270-obce-se-opet-stanou-organizatory-verejne-sluzby-jak-na-to