Novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Poslanci dnes schválili novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Novela ruší plošné zákazy vstupu mimo vyznačené cesty v nejchráněnějších zónách parků a pro ochranu místní přírody zavádí tzv. klidová území, otevře národní parky šetrnému turismu, výrazně zjednoduší a zpřehlední legislativu všech našich národních parků a posílí roli obcí v rozhodovacím procesu, například o zonaci parků, o regulaci vstupu do nich či možnostech rozvoje a turismu na území parků.

Více informací naleznete ve sněmovním tisku: Sněmovní tisk 739