Nový grantový program Zelené oázy startuje

Nový grantový program Zelené oázy startuje. Přihlaste své projekty!
Nadace Partnerství a společnost MOL vyhlašují první ročník grantového programu Zelené oázy na podporu projektů, které pomohou navrátit zeleň a vodní prvky do urbanizovaného prostoru. Jedná se například o tvorbu nebo úpravu přírodních zahrad, veřejných prostranství se zelení nebo přírodně hodnotných lokalit, o úpravy studánek a pramenů a o projekty na sběr a využití dešťové vody.
http://nadacepartnerstvi.cz/…/Novy-grantovy-program-Zelene-…