Obec přátelská rodině je i v naší MAS

Některá města, městské částí či obce se můžou od 26. října 2021 pyšnit certifikátem auditu familyfriendlycommunity. Family friendly audit byl vytvořen s cílem podpořit v obcích pro-rodinné klima, poukázat na nedostatky ve službách a zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Přínos auditu spočívá ve zmapování existujících pro-rodinných a mezigeneračních aktivit, získání nových podnětů a nápadů od občanů. Následně napomáhá zlepšovat životní podmínky obyvatel, vztahy v rodinách a mezigenerační dialog. Díky tomu mohou obce zavádět jen taková opatření, která budou pro rodiny a seniory přínosná a prospěšná, protože budou vycházet z jejich reálných potřeb. 

Gratulujeme obci Kostelec, která po třech letech obhájila svoji pozici a opět získala titul obec přátelská rodině.

Zdroj: https://www.jmk.cz/content/23734