Obec přátelská rodině a seniorům 2022

Jedná se o celostátní soutěž usilující o propagaci prorodinné/proseniorské atmosféry v obcích ČR. Výzva má 2 podporované dotační oblasti - Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Cílem soutěže je podpora realizace opatření a aktivit zaměřených na rodinu/seniory, na vytvoření přátelského prostředí pro rodinu/seniory. Aktivity musejí mít preventivní a podpůrný charakter; přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity; zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy; přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je možné zasílat do 31. března 2022. 

Metodiku včetně žádosti a více informací k soutěži naleznete na stránce: https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2022