Obecní symboly

Každá obec má ze zákona právo mít svůj jedinečný znak a vlajku. Drtivá většina obcí tyto symboly má a aktivně je používá. Oficiální podoba obecních symbolů se pak na základě žádosti obce bezplatně zapisuje do Registru komunálních symbolů (REKOS). O přidělení nových či změně stávajících symbolů rozhoduje na žádost obce předseda Poslanecké sněmovny. Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Oficiální podoba obecních symbolů se pak na základě žádosti obce zapisuje do Registru komunálních symbolů (REKOS). V případě nových symbolů se tak děje automaticky, v případě dodatečného zápisu na žádost obce.

Registr je dostupný on-line na adrese https://rekos.psp.cz. Tato heraldická databáze obsahuje k dnešnímu dni symboly celkem 5425 obcí.