Odpočinkově vzdělávací akce: „Vědomosti v pohybu“

K výročí oslav 890 let od první písemné zmínky Města Kyjova jsme se rozhodli uspořádat dopolední odpočinkově vzdělávací akci pro děti čtvrtých a pátých tříd základních škol, připomínající dětem historii města Kyjova a regionu v jednotlivých etapách jeho vývoje. Akce navazuje na předchozí námi každoročně pořádané akce – Den Země, Osvobození očima dětí v posledních letech.

Program akce bude rozčleněn do tří etap tak, aby si děti osvojily nové vědomosti, aktivně se mohly zapojit do programu a odpočinuly si od každodenní výuky v lavicích. Celá akce se bude odehrávat v prostorách Městského parku Kyjov dne 15. června 2016.

Program této akce má za cíl:

  • podpořit vzdělávání žáků základních škol v oblasti regionálních vědomostí
  • zapojit žáky do participace na veřejném životě
  • aktivizovat neziskové organizace k dalším aktivitám pro děti a mládež

V úvodní části programu nazvané „Malý občan taky občan“ budou účastníci akce seznámeni s programem akce a proběhne komentovaná diskuze se starostou města Kyjova. Žáci se dozvědí, jaká je náplň práce starosty a budou se moci přímo zeptat na otázky, které je zajímají.

V druhé části dopoledního programu s pracovním názvem „vědomosti v pohybu“, budou mít děti k dispozici stanoviště v prostorách parku, v rámci nichž budou plnit úkoly věnující se průřezové historii města Kyjova. Doplňkové soutěžní aktivity budou tvořit zapojené neziskové organizace města Kyjova, které se věnují práci s dětmi. 

Na každém i doplňkovém stanovišti budou děti získávat body za správně splněné úkoly, což bude děti motivovat k absolvování celého cyklu stanovišť. V závěru akce dojde k vyhlášení vítězného týmu dopoledního programu a rozdání výukových materiálů učitelům vytvořených pro tuto akci.

Součástí akce bychom chtěli udělat i výstavu výtvarných a slohových prací žáků ZŠ věnovaných regionální tématice. Nabízená témata k zpracování v rámci výtvarné výchovy či českého jazyka:

  • kdo je pro mě regionální osobností
  • krásné místo v regionu
  • kdybych já byl starosta
  • historie v pohybu

Slohové, nebo výtvarné práce prosíme realizovat na papír formátu A4 do 31. května 2016. Na každém výtvoru prosíme uvést název školy, jméno a příjmení žáka.

Bližší informace o akci budou společně s pozvánkou zaslány čtrnáct dní před termínem konání akce. Seznam zapojených neziskových organizací včetně pakátu akce naleznete zde: Plakát

Zapojení škol:

Prosíme o předběžné vyjádření k účasti Vašich žáků na akci a vyjádření k zapojení do výstavy výtvarných a slohových prací Vašich žáků na akci vyplněním následujícího formuláře:

 

Prosíme o předběžné vyjádření k účasti.
V případě, že zodpovíte ano, budou práce Vašich žáků vystaveny v den konání akce na nástěnkách umístěných v prostorách Kyjovského parku.
V případě, že zodpovíte na některou z předchozích otázek ano, vyplňte jméno osoby, kterou budeme následně kontaktovat s bližšími informacemi.
V případě, že vyplníte jméno kontaktní osoby, vyplňte prosím i kontaktní údaj na tuto osobu.
Zde nám můžete zanechat jakýkoliv vzkaz.