Odstartvalo krajské kolo 19. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

Soutěž je organizována v krajských kolech, na která navazuje kolo celostátní. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a další, vše je uvedeno v propozicích soutěže.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) Smart City a nejlepší elektronická služba

Krajského kola soutěže se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže (http://www.zlatyerb.cz/ ).