Online metodické a konzultační dny v oblasti krajských dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021

Jihomoravský kraj pro své potenciální žadatele ze strany obcí připravil online metodické a konzultační dny v oblasti krajských dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021.

Forma konání: online seminář na platformě Microsoft Teams, na videokonferenci se bude možné připojit pomocí odkazu, který bude zaslán na základě registrace

Den a čas konání: 3. 2. 2021, (10:30, 13:00, 16:00)

Organizační záležitosti: účast na semináři je bezplatná, předpokládaná doba trvání jednání 2 hodiny.

Program:

  • Zahájení (Ing. Jan Zámečník, náměstek hejtmana JMK) - 10 min
  • Představení témat  (jednotliví administrátoři dotací KrÚ) – 60 min
  • Krátké představení základních dotačních programů pro obce (PRV, prodejny, sucho, cyklo, sokolovny, kultura, územní plánování, hasiči, životní prostředí)
  • Představení dotační žádosti, postup přípravy a podání dotační žádosti - ukázka Dotačního portálu JMK, instalace softwaru, vyplnění žádosti, na co se administrátoři zaměřují, na co si dát pozor
  • Informace o průběhu dotační žádosti a schvalování na KrÚ JMK po vyplacení dotace a finanční vypořádání dotace - Schvalování, Smlouvy o poskytnutí dotace, Vyplácení, Finanční vypořádání
  • Průběžná kontrola (na místě)
  • Diskuze nad konkrétními záměry, připomínkami, dotazy – 40 min

Časový program je pouze orientační. Z důvodu zaměření semináře na praxi a konkrétní dotazy, se může časový harmonogram lišit.

Přihlášení je nutné elektronicky. Svoji účast na seminář prosím potvrďte nejpozději do 1. 2. 2021 prostřednictvím následujícího odkazu: ZDE

Kontaktní osoby pro další informace:

Dokumenty ke stažení: