Online seminář pro obce - novinky 1

 Program vzdělávacího semináře 23.11.2021:

  •  09:15 Připojování účastníků
  •  09:30 Zahájení semináře
  •  09:35 Doporučení pro obce v omezení reklamního smogu - Dana Novotná (Národní památkový ústav)
  •  10:00 Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor - Jana Tichá (Národní památkový ústav)
  •  10:30 Metodika Smart Governance - Filip Kučera (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
  •  11:00 Přestávka
  •  11:15 Představení výstupů z výzkumného projektu „Změny vybavenosti venkovských
  •  obcí základními službami a dopady na jejich obyvatele“ - Josef Bernard (Sociologický ústav AV ČR)
  •  11:45 Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj - Aktuality z CLLD21+; Národní dotační tituly; Aktivity v oblasti udržitelného rozvoje
  • 13:00 Zakončení semináře

 Registrace na seminář 30. 11. 2021 je zde a připojit se lze tady.