Online seminář pro obce - novinky 2

 Program vzdělávacího semináře 30. 11. 2021:

  •  09:15 Připojování účastníků
  •  09:30 Zahájení semináře
  •  09:35 Doporučení k péči o dřeviny v obcích - Aleš Rudl (Národní památkový ústav)
  •  10:00 Doporučení k tvorbě vizuálního stylu obce - Kateřina Matějková (CZECHDESIGN)
  •  10:30 Doporučení pro obce v problematice archeologie na venkově - Jan Pařez (Národní památkový ústav)
  •  11:00 Přestávka
  •  11:15 Představení výstupů z výzkumného projektu „Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“ - Jan Tomandl a spol. (ČVUT v Praze, Fakulta architektury)
  •  11:45 Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj - Cestovní ruch – Aktuální statistické informace v cestovním ruchu Informace k metodice: Proces tvorby lokálního produktu cestovního ruchu, vycházející z potenciálu českého rybářství a rybníkářství Plzáková); IROP
  • 13:00 Zakončení semináře

 Tyto semináře budou nahrávány a budou umístěny na Youtube, tak v případě zájmu se na ně můžete podívat i zpětně.

 Registrace na seminář 30. 11. 2021 je zde a připojit se lze tady.