Organizační schůzka neziskových organizací k akci Vědomosti v pohybu

Jsme rádi, že jste projevili zájem zapojit se do akce pro děti čtvrtých a pátých tříd základních škol s názvem: „Vědomosti v pohybu“.

První organizační schůzka k akci proběhne dne 19. 4. 2016 v 16:00 hodin. Bude představen program akce a předány informace k Vašemu zapojení do akce. Dále prosím o zaslání loga Vaší organizace, které bude zveřejněno na plakátu akce.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.