OSVČ, které doma pečují o dítě nebo zdravotně postiženou osobu obdrží na základě žádosti dotaci ve výši 424 Kč za den po celou dobu platnosti mimořádného opatření (tedy uzavření školy nebo jiného zařízení). Žádat je možné zpětně za kalendářní měsíc, za každý měsíc musí být podána nová žádost.

Podmínky jsou stanoveny jako:

  • OSVČ pečuje o dítě/děti mladší 13 let (ke dni podání žádosti), které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli korona viru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
  • OSVČ pečuje o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli korona viru.
  • OSVČ pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
  • K datu podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace vykonává OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
  • Je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
  • Je malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
  • Nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně nebo jiným orgánům státní správy; prokáže čestným prohlášením

Jak na to:

Podání žádosti datovou schránkou na MPO nebo, podání žádosti opatřené elektronickým podpisem emailem na adresu: fpmpo20@mpo.cz Předmět e-mailu: fpmpo20, nebo písemně na adresu: Poštovní adresa: "fpmpo20" Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1.

Žádost: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/