Osvobození očima dětí - Zhodnocení akce

Dne 24. 4. 2015 se žáci 4 a 5 tříd základních škol mohli zúčastnit akce Osvobození očima dětí. Smyslem akce bylo ukázat dětem, jak prožívali válku děti v jejich věku, v současné době stále čiperní pamětníci, kteří pro nás na své nelehké dětství zavzpomínali. Také jsme dětem chtěli pomocí různých typů her přiblížit regionální historii v období osvobození.

Program byl rozdělen na tři bloky. V první fázi byly děti vtaženy do období války prostřednictvím autentických válečných zvuků, které mohly v tehdejší době děti slýchávat. Poté bylo dětem velmi krátce povykládáno, proč válka začala a proběhla rozprava o vnímání války nad jejich znalostmi o tehdejší době. Následně byly dětem puštěny rozhovory s příběhy pamětníků, které jsme pro ně nahráli.

Tyto rozhovory měly děti seznámit se stylem života během války, omezeními během války (protože lidé v té době spoustu věcí nemohli dělat) a v neposlední řadě také s velmi zajímavými osobními příběhy pamětníků.

 

V druhé části dopoledne byly pro děti po celém prostoru parku připraveny hry zaměřené na rozvoj logického myšlení a paměti, motivované na téma osvobození. Současně se děti mohly zapojit do hlavní hry dopoledne, nazvané „Staň se osvoboditelem města Kyjova“.  Hra byla založena na několika stanovištích, u nichž se děti dozvěděly historicky zajímavé informace o městě Kyjově a regionu v období osvobození.

Současně však u každého stanoviště mohly odpovídat na různé otázky vycházející z textu a soutěžit o titul „Osvoboditele města Kyjova“.