Plošné testování ve školách proběhne 22. a 29. listopadu

Vláda ČR dnes schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne povinnost realizovat ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 na celém území ČR testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19.

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz web edu.cz https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Antigenní testy SEJOY budou distribuovány všem krajům v úterý 16. listopadu 2021 ze skladů SSHR ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR. Distribuované testy budou s jednotkovou cenou 26,68 Kč/ks.

Distribuční seznamy jsou závazné. Množství testů určené v nich jednotlivým školám opět vychází z údajů, které tyto školy předaly v rámci mimořádného šetření COVID 5. V případě škol z okresů, které v listopadu podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví děti a žáky ještě netestovaly, zohledňuje jimi vykázaný zůstatek, počet dětí/žáků k testování, dva běhy testování a rezervu ve výši 4 %. Pokud školy z těchto okresů vykázaly dostatečné zásoby testů pro 2 kola testování, jsou v distribuční seznamech uvedeny s nulovým počtem distribuovaných testů. V případě okresů, kde již testování probíhalo 1. a 8. listopadu 2021, resp. 8. a 15. listopadu 2021, je školám poskytován plný počet testů pro vykázaný počet dětí/žáků k testování a dva běhy testování. I zde je počítáno s rezervou ve výši 4 %. V těchto okresech jsou s nulovým počtem distribuovaných testů uváděny v distribučních seznamech školy, které nevykázaly žádné děti/ žáky k testování.

Pokud školy nebudou mít v některých výjimečných případech dostatek testů k pokrytí testování ve dnech 22. a 29. listopadu, mohou se v týdnu od 22. listopadu 2021 obrátit na krajská pracoviště NPI, kde bude následně k dispozici určitá rezerva testů pro takové případy (v týdnu od 15. listopadu 2021 tyto požadavky nebudou ze strany NPI vyřizovány).

Zdroj: MŠMT