Podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za obec na FÚ

Obec je povinna podat jako jiná právnická osoba přiznání k dani z příjmu právnických osob. Právní předpis Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.