Podmínky provozu zařízení sociálních služeb

Poskytovatelům sociálních služeb se od dnešního dne na základě krizového opatření vlády nařizuje po dobu trvání nouzového stavu přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle zákona o sociálních službách. Zároveň se však poskytovatelům sociálních služeb nařizuje poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to bez ohledu na typ registrované sociální služby.

Podle informací z MPSV nemá toto opatření vést k plošnému uzavření zařízení poskytující sociální služby, ale k možnosti omezit služby u konkrétních osob tak, aby tato zařízení zvládly poskytovat základní péči (resp. základní činnosti  dle § 35 zákona o sociálních službách) pro všechny uživatele.

K provozu zařízení sociálních služeb vydalo MPSV dnes aktualizovanou metodiku.

K zajištění poskytování sociálních služeb byli vzhledem k nedostatku pracovníků v rámci pracovní povinnosti umožněné po dobu trvání nouzového stavu povoláni studenti vyšších odborných škol a posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání pro pracovníky v sociálních službách (viz příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.). O nasazení studentů rozhodne na základě požadavků poskytovatele sociálních služeb a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc hejtman (resp. primátor Hl. města Prahy).

Pro aktuální informace sledujte stránky MPSV.