Podpora boje proti suchu - dotace JMK

Jihomoravský kraj uveřejnil pravidla nového dotačního programu „Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2017“. Informace o dotačním programu jsou uvedeny zde. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 29.05.2017 do 09.06.2017.

Účelem dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost je 300.000 Kč.

Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %.