Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj vyhlásil výzvu zaměřenou na zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Dotaci na projektovou dokumentaci projektu lze poskytnout maximálně do výše 50 000 Kč. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 000 Kč.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je průběžná do 06.10.2017 do 14.00 hod.

Kontaktní osoby:
Ing. Jan Lachout, tel. 541 651 367, e-mail: lachout.jan@kr-jihomoravsky.cz,
Ing. Pavel Fišer, tel. 541 651 348, 606 748 923, e-mail: fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz,
Mgr. Tomáš Grulich, tel. 541 651 363, e-mail: grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz.

Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na webu: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz