Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2019

JMK vyhlásil výzvu na podporu zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany. Žádosti lze podávat od 15.2.2019 do 1.3.2019. Dotace je určena na:

  • pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, nebo
  • výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, v souladu s požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice, nebo
  • pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, vyhovujících podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v příloze č. 3 dotačního programu.

Maximální výše dotace se odvýjí od projektového záměru:

  • na pořízení a rekonstrukce požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka) a výšková technika, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 1 000 000 Kč, nebo
  • na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 500 000 Kč, nebo
  • na opravy požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka), výšková technika, „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200 000 Kč, nebo
  • na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální výši 800 000 Kč, nebo
  • na pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, uvedených v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200 000 Kč.

Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z celkových nákladů na Akci (investičních i neinvestičních).

Více informací získáte na stránce:https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants