Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

 Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

 Příjem žádostí: od 15. 2. 2021 od 8:00 hod. do 1. 3. 2021 do 17:00 hod.

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 15 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Dle předmětu dotace - viz článek VIII. dotačního programu; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových uznatelných nákladů na akci

 Dotace jsou určeny na:

 a) pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, nebo

 b) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, v souladu s požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice, nebo

 c) pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, vyhovujících podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v příloze č. 3 dotačního programu.

 Dotace není určena na náhradní díly, samostatné příslušenství a revize věcných prostředků požární ochrany.

 Kontaktní osoba: Ing. Jana Slabáková, tel.: 541 651 582, e-mail: slabakova.jana@jmk.cz; Ing. Dana Kadlčková, tel.: 541 658 897, e-mail: kadlckova.dana@jmk.czIng. Dana Kadlčková, tel.: 541 658 897, e-mail: kadlckova.dana@jmk.cz

Více informací získáte na stránce: JIhomoravského kraje