Podpora na pořízení sazenic vinné révy související s výsadbou nových vinic

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. oznámil, že v rámci programu Zemědělec, bude poskytována podpora také na pořízení sazenic révy vinné související s výsadbou nových vinic.

Novou výsadnou vinic se rozumí výsadba révy vinné, vysazená na základě uděleného povolení pro novou výsadbu. Potvrzení vystavuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Informaci naleznete zde: https://www.pgrlf.cz/2016/03/02/poskytnuti-podpory-na-porizeni-sazenic-revy-vinne-souvisejici-s-vysadbou-novych-vinic/

Informace k programu Zemědělec naleznete zde: https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-uveru/program-zemedelec/pokyny-zemedelec/

Konzultant: Ivana Bohatá, email: bohata@pgrlf.cz, tel.: 225 989 479