Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

MMR spustilo dotační program na Podporu budování a obnovu míst aktivního odpočnku pro obce s 3001 - 10000 obyvateli. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 9. června 2020 a končí dnem 28. srpna 2020. Žádosti budou přijímány nejpozději do 28. srpna 2020, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR. Výše alokace pro tuto výzvu je 150 mil. Kč.

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.
Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro volnočasové aktivity sportovních organizací.
Podporovány budou akce zaměřené na:

obnovu (modernizace, rekonstrukce, přestavba, přístavba) či výstavbu sportovní infrastruktury typu sportoviště:

  • víceúčelové hřiště,
  • multifunkční hřiště,
  • fotbalové hřiště atp.

obnovu (modernizace, rekonstrukce, přestavba, přístavba) či výstavbu sportovní infrastruktury typu tělocvična:

  • sportovní hala (samostatná stavba) určená pro sportovní účely,
  • multifunkční nebo kulturní dům využívaný pro sportovní účely.

Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 30 mil. Kč.

Více informací se dozvíte přímo na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli