Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+ MMR

MMR vyhlásilo výzvu v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Od 21.11.2018 do 28.2.2019 je možné předkládat žádosti o dotaci v těchto podprogramech:

 
A Podpora obnovy místních komunikací
- dotace až 70% (max. 5 mil. Kč)
- nelze zde žádat např. na novou výstavbu, chodníky, svislé značení, veř. osvětlení, sítě
 
B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- školní hřiště a tělocvičny
- dotace až 70% (max. 5 mil. Kč)
 
C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
- propustky, mosty, lávky, parkování u obč. vybavenosti, zastávky apod.
- dotace až 70% (max. 1 mil. Kč)
 
D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
- pro oceněné v soutěži Vesnice roku 2018
- dotace až 85% (max. dle získané stuhy)
 
E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
- obnova veřejných budov (kulturní a obecní domy, multifunkční domy, školní budovy - bez navýšení kapacity)
- dotace až 70% (max. 10 mil. Kč)
 
G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
- kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, prostory hřbitovů, hřbitovní zdi
- dotace až 70% (max. 500 tis. Kč)
 
H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
- veřejnáhřiště a sportoviště, koupaliště, naučné stezky, zařízení pro volnočasové aktivity
- dotace až 70% (max. 3 mil. Kč)
 
I Podpora dostupnosti služeb
- pouze pro obce do 1000 obyvatel
- Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.
- dotace až 70% (max. 2 mil. Kč)
 
K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
- akce zaměřené na:
- prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
- výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
- odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce
- dotace až 70% (max. 300 tis. Kč)
 
Podrobné informace naleznete na stránkách MMR zde.