Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018

JMK vyhlásil výzvu na podporu památek místního významu u níž bude probíhat příjem žádostí od 14. 2. 2018 do 28. 2. 2018. Jedná se například o objekty: drobné kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, exteriérové sochy a sousoší, bysty, náhrobky či připomínky slavných událostí, rodáků a osobností. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu. Maximální výše podpory činí 50 000 Kč a minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%. Uznatelnými náklady jsou náklady na stavební práce a odborné řemeslné práce. Více informací získáte na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5978-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx