Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019

JMK vyhlásil dotační titul na podporu památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019. Žádosti lze podávat od 15.2.2019 do 1.3.2019. Maximální výše dotace činí 50 000 Kč a spoluúčast žadatele je 50 %. Podpora je zaměřena na obnovu drobných památek, které nejsou prohlášeny kulturními památkami např. drobné kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, exteriérové sochy, sousoší, bysty, náhrobky či připomínky slavných událostí, rodáků a osobností. Uznatelnými výdaji jsou náklady na stavební práce a náklady na odborné a řemeslné práce či restaurování. 

Více informací naleznete na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants