Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

Cíl/účel programu: Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí: 15.2.2021 - 1.3.2021 do 17:00 hodin

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%

Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Kovář, tel.: 541 652 335, e-mail: kovar.daniel@jmk.cz

Více informací se dozvíte na stránce: Jihomoravského kraje