Podpora a pomoc knihovnám

Moravská zemská knihovna zřídila v Brně Metodické centrum pro výstavbu a rekontrukci knihoven. Cílem tohoto centra je pomoci knihovnám a jejich zřizovatelům zlepšit poskytované služby. Centrum nabízí

  • rady a tipy, jak využít a zhodnotit prostory v knihovnách,
  • informace k financování (vypsané dotační tituly a granty) rekonstrukcí knihoven a obnovy knihovnického mobiliáře,
  • kontakty na ověřené výrobce a dodavatele knihovnického nábytku a architekty, kteří se podíleli na realizaci knihoven,
  • odborné semináře na téma architektura knihoven a workshopy,
  • metodické materiály k výstavbě a rekonstrukci knihoven.

Informace o činnosti centra a kontakty na zaměstnance nalezete na stránce: https://mcvrk.mzk.cz/mc-vrk-radi