Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2019

JMK vyhlásil dotační výzvu na podporu přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2019. Žádosti lze podávat od 14.02.2019 od 08:00 hod. do 01.03.2019 do 14:00 hod. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činní 500 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 30% obce a 10% Tělocvičné jednoty. Poskytnutou dotaci lze použít pouze a výlučně na pořízení kompletní projektové dokumentace k provedení stavby k jednotlivým fázím stavebního povolení nebo územního řízení, včetně studií.

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants