Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo příjem žádostí o podporu pro rok 2021 v programu Bezbariérové obce. Obce v něm mohou získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo také na distribuci euroklíčů. Žádosti na všechny projekty budou přijímány nejpozději do 8. ledna 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR.

  • Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s  pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů má za cíl zajistit podporu investičních a neinvestičních záměrů obcí při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou. Podpora je určena na odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z nich, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy sociálních zařízení ve veřejných prostorách a pořizování zdvižných a transportních systémů. Na podprogram je připraveno 5 milionů Kč.
  • Podprogram Euroklíč si naopak klade za cíl zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Na podprogram je připraveno 5 milionů Kč.

Pro více informací navštivte webové stránky ministerstva: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/