Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2017. Oprávnění žadatelé: obce, DSO, NNO, MAS; podíl spolufinancování: obce 5%, NNO 0%

Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb:

  • Zajištění a koordinace procesu plánování
  • Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, akčních plánů
  • Vytvoření SPRSS/AP
  • Informování a zapojování účastníků procesu plánování
  • Vzdělávání účastníků procesu plánování
  • Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji

Více informací se dozvíte na stránce: https://www.esfcr.cz/documents/21802/4766122/V%C3%BDzva_063_OPZ.pdf/5a167980-1618-46ef-9200-474897bad14a