Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

Ministerstvo kultury, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií na základě  Programového prohlášení vlády České republiky, ve kterém se stanoví resortní priority Ministerstvu kultury, vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení „Podpora výchovně vzdělávacích  aktivit  v muzejnictví“  pro rok 2016.

Dotace budou udělovány v tomto tematickém okruhu:Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách.  

 Určení žadatelé:

  • muzejní organizace s akreditací MŠMT k provádění vzdělávacích programů
  • školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • vysoké školy

Žádosti jsou přijímány do 25. června 2016  (datum poštovního razítka).

Více informací se dozvíte zde: https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-vychovne-vzdelavacich-aktivit-v-muzejnictvi-527.html