Podpora provozu venkovských prodejen pro rok 2018

Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích. Žadatelem může být pouze obec s méně než 750 obyvateli. Prodejnou se pro účely dotačního programu rozumí kamenný obchod, který se nachází na území žadatele a lze v něm zakoupit potraviny nebo pojízdná prodejna, která do obce zajíždí a prodej potravin zajišťuje.

Příjem žádostí: 28.05.2018 - 08.06.2018

Podporovány jsou tyto varianty:
a) varianta 1 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec,
b) varianta 2 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba,
c) varianta 3 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, provozovatelem je obec,
d) varianta 4 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické nebo právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje příspěvek na provoz).

Přehled uznatelných výdajů akce dle podporovaných variant:

Uznatelné výdaje akce musí vzniknout v době od 01.01.2018 do 31.12.2018. Celkové uznatelné výdaje akce jsou souhrnnou sumou uznatelných výdajů, tj. výdaje hrazené z poskytnuté dotace + výdaje hrazené z vlastních zdrojů žadatele + případně výdaje hrazené z dalších zdrojů.

Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 70 000 Kč. Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích akce činí 50 % celkových uznatelných výdajů akce vynaložených v kalendářním roce 2018.

Administrátorem dotačního programu je odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení rozvoje venkova a zemědělství, který také zajišťuje koordinaci, realizaci a zveřejnění dotačního programu. Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, dveře č. 330A, tel.: 541 652 353, e-mail: macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz.

Všechny informace k výzvě naleznete na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/