Podpora revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití

Státní fond podpory investic (SFPI) zveřejnil 1. února výzvy pro příjem žádostí o podporu revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití. Jedná se o program, který navazuje na dotační titul, který vyhlašovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v letech 2019 a 2020. Cílem programu je umožnit přeměnu degradovaného a nevyužívaného území ve vlastnictví obcí a krajů na území, které bude sloužit účelům občanské vybavenosti.

Na těchto územích může vzniknout veřejně přístupný park nebo zařízení či stavba pro vzdělávání, sport, kulturu ad. Podpora bude poskytovaná kombinací dotace a bezúročného úvěru na základě vládou schválené Strategie regionálního rozvoje 21+. Maximální výše poskytnuté podpory 50 mil. Kč a žadatelé budou moci v rámci předkládaného projektu také nemovitost vykoupit.

Žádosti bude Státní fond podpory investic přijímat od 1. března do 30. dubna 2021. 

Všechny potřebné informace k vyhlášenému programu, včetně kontaktů pro možnosti konzultací, naleznete na webu SFPI https://sfpi.cz/brownfieldy/