Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019

JMK vyhlásil výzvu na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji. Podporované aktivity: a) rodinná a seniorská politika v obcích; b) seniorská a mezigenerační kontaktní centra. Žádosti lze podávat od od 15.2.2019 do 1.3.2019. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činí 50 000 Kč u aktivity rodinná a seniorská politika v obcích a 100 000 Kč u aktivity seniorská a mezigenerační kontaktní centra. Pod aktivitu rodinná a seniorská politika v obcích patří napříkad:

  • koncepční a informační činnost v rodinné a seniorské politice (např. zpracování strategických dokumentů, tvorba propagačních materiálů, organizace kulatých stolů, vč. personálního zabezpečení koordinace rodinné politiky na obcích),
  • osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability a rozvoje kompetencí (např. kurzy partnerství a rodičovství, zvládání krizí, výchova dítěte, komunikace, finanční gramotnost),
  • osvětově – vzdělávací programy na podporu seniorů (např. kurzy prevence kriminality a bezpečnosti, finanční gramotnosti, počítačových dovedností, age managementu, zdravotní cvičení, rozvoj dobrovolnictví),
  • aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a komunitního života,
  • vznik a rozvoj Family Pointů v obcích,
  • realizace schválených opatření auditu familyfriendlycommunity v obcích s uděleným certifikátem,

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants