„Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“

MŠMT připravuje výzvu „Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“. Výzva pomůže školám připravit se na účinnost § 16 od 1. září 2016. Podpoří osobnostně profesionální rozvoj pedagogů, zajistí personální posílení škol o školního psychologa, speciálního pedagoga a školního asistenta, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Příjemci mohou být mateřské a základní školy, bez škol speciálních. Ty budou podpořeny v samostatné výzvě zaměřené na implementaci Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč

Předpokládané vyhlášení výzvy: duben 2016

Více informací: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/skolstvi/msmt-podporuje-pripravu-na-spolecne-vzdelavani-diky-op-vvv.aspx