„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2018

JMK vyhlásil dotační program jehož cílem je podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. Příjem žádostí potrvá od 9. 2. 2018 do 23. 2. 2018.  Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 000 Kč. Není požadována spoluúčast. 

Podpořené budou pouze  níže uvedené aktivity:

a)     osvětově - vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability,

b)     celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně,

c)     celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití,

d)     zřízení nebo provoz Family Pointu,

e) projekty na osvětu a podporu vytváření flexibilních pracovních úvazků (nevztahuje se na náhradu mzdy takového úvazku).

Dotaci lze použít na tyto výdaje:

a)     provozní a osobní výdaje (nájem provozovny nebo sídla organizace, mzdové a ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění, vč. pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, internet, energie apod.),

b)     nákup nábytku a vybavení (stoly a židle vč. dětských, skříně, vybavení šatny, přebalovací pulty, nástěnky, boxy na hračky, hrací koberce apod.),

c)     nákup kancelářských a výtvarných potřeb, hraček, knih, hudebních nástrojů a sportovních potřeb (míče, overbally, žebřiny, lavičky, švédská bedna, trampolína, skluzavka, terapeutické bazénky s míčky, molitanové stavebnice, Orffovy nástroje apod.),

d)     zřízení a vybavení Family Pointu

e)     zajištění konferencí, seminářů a kurzů – pronájem prostor, lektorné, propagační tiskoviny,

f)      dovoz položek uvedených v písm. b) – d),

Více informací získáte na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants