Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2019

JMK vyhlásil dotační titul na podporu pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. Žádosti lze podávat od 15.2.2019 do 1.3.2019.  Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činí 50 000 Kč. Není požadována spoluúčast žadatele. Podpořené budou pouze níže uvedené aktivity:

  • osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.),
  • celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center),
  • celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití,
  • zřízení nebo provoz Family Pointu,
  • projekty na osvětu a podporu vytváření flexibilních pracovních úvazků (nevztahuje se na náhradu mzdy takového úvazku).

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants